• Good News

#MYHAPPINESS

MY HAPPINESS
Ang kasiyahan ko ay ang makitang bumubuti na yong kalagayan ng buong bansa, at buong mundo, wala ng may covid kasi alam kung don magsisimula ang lahat.
kapag wala ng covid ibig sabihin nun. 
*may laya na tayong lumabas (kahit wala ng Facemask and faceshield).
*Makakapag gala na tayo kung san natin gusto.
*Makakapunta na tayo sa mga (Simbahan, Kapilya, Templo) para maka pagsagawa ng malayang pagsamba, pagsimba o paglilingkod sa Diyos at Kay Cristo.
*Makakapasok na sa Paaralan ang mga  mag-aaral, di na sila maghihirap sa online class at modules nila,
* Yong mga nagtatrabaho ay wala na silang hatiaan sa oras, makakatrabaho na ng full time at kunmita ng malaki.
* Ang mga frontliners ay makakauwe narin sa tamang oras, makakasama na nila ang kanilang pamilya, magkakaroon na ng quality time sa Pamilya.
*Yong pangulo ng bansa ay mababawasan na ang stress sapagkat pagod na pagod na din sya kasi sa dami ng usapin o problema ng bansa dulot ng Covid19.
Makita ko lang lahat ng ito ay masaya na ako!
-Mr. Everything News

Comments

1 Comments
  • You Totally Can
    Mar 19, 2021 10:14
    Yeah true! Sana ngaaa