• Facts/Trivias

Profile
Aprilbumanglag

Kultura at tradisyon ng mga ilocano

Ang araw ng mga patay ay kasama sa kultura ng mga ilocano,ang pag hahain ng handa upang iloy i-alay sa mga namayapang myembro ng pamilya tinatawag itong "atang" sa ilocano.Ang pag a-atang kasabay ng dasal ay tinatawag na "luwalo" ang paraan ng pag gunita sa mga namayapang mahal sa buhay,makakatulong sa mga kaluluwang mapanatag at makamit ang matiwasay na pamamahinga sa kamay ng panginoon.

#ILOCANOAK #KULTURANGILOCANO
#TRADISYONGILOCANO 

Comments

1 Comments
  • Aifuentes
    Nov 01, 2020 16:14
    wow. thanks for this trivia. di ko alam to.