• Quotes/Motivation

Profile
Sydney Page

JUST BELIEVE OF YOURSELF.

Huwag matakot na subukan ang iyong pangarap. Kahit na mabigo ka, subukan mo ulit at maraming iba pa, hanggang sa mag-excel ka. Ang tagumpay ay palaging nagmumula sa hirap na hindi tumitigil sa pagsubok."

Comments

0 Comments