• Facts/Trivias

Profile
SAMUEL RODRIGUEZ

Israel at palestine ano ang pinag aawayan sa halos 3000 years

israel at palestine ano ang pinag aawayan sa haoos 3000 years 
alamin ang storya ng dalawang bansa

Comments

0 Comments