• Good News

Profile
Ru

Hindi ko alam ang simula

Hindi ko alam ang simula
At saan ito nagmula
Kailangang makuha atensyon nitong madla. 

Paano ba sisimulan talatang nakadikit
Paano nga ba ipapahayag ang sa puso’y nakaukit 
Pamagat na nakakabit siguraduhing kaakit-akit
Upang mga mata ng madla’y di mapikit
At ang iyong sulatin ay malirip ng isip

Ang inisip na paksa sayo ay nakapagpangiti
Kapagdaka’y di mo susubukan
Sapagkat nangingimi.

Kaibigan, panu mo makikita
Ang resultang iyong hinahangad
Kung sa pag-iisip palang nauubos na ang iyong oras.
Sige kaibigan sa ngayon ay iyong ng subukan
Subukan mo ng ipamalas  sulating nag-uumalpas…

Comments

0 Comments