• Good News

Profile
Rannell Coñesco

ANG BANSANG HINDI KAILANGAN ANG VISA

KAILANGAN ANG VISA
Wow, ganap na hindi kailangan ng visa sa lugar na ito!
---
Ang susunod ay isang tunay na kuwento:
Naghahanap ako ng sunod na bansang mapupuntahan sa labas ng Ethiopia. Nakakita ako ng direktang flight sa Seychelles, nag-book, at naalala lamang na i-tsek ang visa matapos makumpirma ang booking.

Comments

0 Comments