• Good News

Profile

solo parents may pa ayuda 2020"

Nov.02,2020 
May PA ayuda sa lahat ng solo parents ngayong taon.kung ikaw ba ay kasama sa mga sumusunod.

*walang asawa
*walang trabaho
*may pwd na anak
*maraming anak.
*Hindi sapat ang kinikita at marami pang iba,
Kung ikaw ay is a sa mga into maari kang makipag ugnayan sa inyung mga baranggay upang paanu makakuha ng mga ayuda para sa inyu.

Comments

0 Comments
Check Out More Good News
keep moving forward