• Personal Stories

Profile
Rinzo Valdevieso

Sagutin Mo Nga

Ang hirap magmahal ng hindi sa'yo. Anu pa kaya kung nagmahal ka ng taong nagmahal ng iba. 

Comments

0 Comments