• Facts/Trivias

Profile
SAMUEL RODRIGUEZ

Romblon triangle

Romblon ay kilala sa tawag na marble capital of the Philippines dahil sagana ang isla ng romblon sa  marble resources at mga natural white sand beaches at kilala arin ang romblon dahil sa isang lugar na romblon triangle kung tawagin 

Comments

1 Comments