• Good News

Profile
Jorge Tao-on

Mubuhi aron mabuhi

Usahay sa atong kinabuhi, makahunahuna kita ug mga butang na makakutaw sa atong hunahuna ug kasingkasing. Usa na niini ang mga butang nga maghisgut ug bahin sa gugma. 
Ngano man ug mga butang bahin sa gugma daw atong mga hunahuna ug kasingkasing mukalit raman ug kabuhi ug kaabtik. Apan sukwahi ang mga mahitabo niini kung ang atong hinigugma muluib ug mubiya. Sa dakong gugma na atong gihatag sa ilaha, nganong naa gyud sila'y mga gagmayng butang nga pangitaonon sa uban ang laing taw. Dili ba nila mahunahunaan nga kita tawhanoon ug naay mga panahon nga magkulang. 
Apan kining tanan anaay rason nganong atong nabatian. Ikaw nga nagkulang, siguro naa kay sala apan ang dako nga pagkulang anaa sa taong gihugma pagtaman pero wala nakuntento. Kay siya tinood nahigugma, iyang pun an ang kakuwangon ug dili gamiton kini nga rason para mamiya ug sa uban mangita.
Higugmaa imong kaugalingon aron ikaw mabuhi. Mabuhi sa insakto ug puno sa gugma aron sa ulahi, ikaw dili mubuhi. 

Comments

0 Comments
Check Out More Good News
BE A LOVER
keep in mind
Free