• Others

Profile
RenkasVlogs

JUSTICE FOR GREGORIO FAMILY in TARLAC

Hindi ako makapagpigil, NAKAKAGIGIL, NAKAKAGALIT ng DAMDAMIN, HUSTISYA PARA SA MAG INA! 
Kelngan namin mamamayan, proteksyon at serbisyo, hindi pagkitil ng buhay!!šŸ¤¬šŸ¤¬šŸ¤¬šŸ¤¬šŸ¤¬šŸ¤¬
#stopthekillings
#justiceforgreogoriofamily
#justiceparasaMAGINA
#toserverandtoprotect 

https://youtu.be/ID3MYfnkSEc
https://youtu.be/ID3MYfnkSEc

Comments

1 Comments
  • Hot Mama
    Jan 21, 2021 14:58
    Justice