• Facts/Trivias

Profile
SAMUEL RODRIGUEZ

Insektong may superpower

Kilalanin ang isang INSEKTONG May superpower sakanyang maliit na kaanyuan ay may tinatgo itong kamangha mangha kakayahan

Comments

1 Comments
  • Hot Mama
    Jan 21, 2021 09:03
    Insektong