• Good News

Profile
Percival03

Good news from Bible

Mga Kawikaan 13:2
[2]Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan,     ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan.

Comments

0 Comments