• Good News

Profile
Percival03

God's word today

Mga Kawikaan 13:4
4. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad,     ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap.

Comments

0 Comments