• Good News

Profile
Pyle Zara

"DepEd moves school opening to OCTOBER 5, 2020"

Ililipat na sa October 5, 2020 ang pagbubukas ng klase imbes sa August 24, 2020 inanunsyo ng DepEd Sec. Leonor Briones.

#MYFIRSTJOB

Comments

0 Comments