• Good News

Profile
Gerlyn Gatotos

A Gift From God

Moreover, when God gives any man wealth and possessions, and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work--this is a gift of God. 
-Ecclesiastes 5:19

Gusto ni God na tingnan natin kung anong meron tayo, marami man or sapat, sa tamang pananaw. Hindi man ito ang source ng joy natin, dahilan parin ito para magalak at magpasalamat dahil ang mabubuting bagay ay galing kay God. Maganda na lagi tayo nakatingin sa Giver kaysa sa gift. Magiging kontento tayo kapag  narealized natin na kapag nakay God tayo, we have everything we need. 

Comments

1 Comments
  • AEGYO NEWS
    Dec 02, 2020 21:35
    GIFT FROM GOD