• Good News

Profile
Rannell Coñesco

50 Palawan Cherry Blossoms, itinanim sa Intramuros sa Maynila

Isang grupo ng mga young leader ang nagtanim ng 50 Palawan cherry blossoms sa Intramuros sa Maynila. Inaasahan na mamumukadkad ito sa loob ng isa hanggang dalawang taon.

Comments

0 Comments